سداسیون

دلایل سداسیون در بخش مراقبت ویژه

دلایل سداسیون در بخش مراقبت ویژهبه نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))دلایل سداسیون در بخش مراقبت ویژهایجاد فراموشی:ایجاد فراموشی متناسب با پروسیجرها و...ادامه

IV CLOSE shutterstock 122723728 - محلول‌های وریدی- بخش دوم

محلول‌های وریدی- بخش دوم

محلول‌های وریدی- بخش دومبه نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))دکستروز ۵ درصد:اسمولاریته‌ی آن ۲۷۷.۵ میلی‌اسمول در لیتر است.هر ۱۰۰ سی‌سی از آن حاوی ۵...ادامه

istock iv - محلول‌های وریدی- بخش اول

محلول‌های وریدی- بخش اول

محلول‌های وریدی- بخش اولبه نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))محلول های وریدی(IV fluids)  تحت عنوان درمان جایگزینی وریدی(IV replacement therapy) مورد بحث قرار...ادامه

NIFEDIPINE 375 - مراقبت‌های پرستاری در مصرف نیفدیپین

مراقبت‌های پرستاری در مصرف نیفدیپین

مراقبت‌های پرستاری در مصرف نیفدیپینبه نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))نام دارو:‌ نیفدیپین(Nifedipine) نام تجاری: آدالات(Adalat)، نیفدیکال(Nifedical)،...ادامه

Human Albumin 20  Behring infusion6001PPS0 - نکاتی در مورد تجویز آلبومین انسانی

نکاتی در مورد تجویز آلبومین انسانی

نکاتی در مورد تجویز آلبومین انسانیبه نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))ترانسفوزیون آلبومین انسانی(مرور کلی) آلبومین نقشی مهم در سلامتی و بیماری بازی...ادامه

sputum sampling1 - اقدامات پرستاری در تهیه نمونه خلط(Sputum)

اقدامات پرستاری در تهیه نمونه خلط(Sputum)

اقدامات پرستاری در تهیه نمونه خلط(Sputum)به نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))شب قبل از نمونه گیری جهت تسهیل خروج خلط ونمونه‌گیری به بیمار آموزش دهید تا مایعات...ادامه

HCNOCTN221 DPP de DE 001 - اساس کار پالس اکسی‌متری چیست؟

اساس کار پالس اکسی‌متری چیست؟

اساس کار پالس اکسی‌متری چیست؟به نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))اساس کار پالس اکسی متری بر فرستادن دو طول موج از امواج نور بر یک بستر عروقی...ادامه