ژن

قوانین نظام پزشکی باید اصلاح شود

قوانین نظام پزشکی باید اصلاح شودبه نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تاکید براصلاح قوانین حوزه نظام پزشکی، گفت: نمی...ادامه

46250 - رونمایی ازاولین نسخه ژنوم مرجع ایرانیان

رونمایی ازاولین نسخه ژنوم مرجع ایرانیان

رونمایی ازاولین نسخه ژنوم مرجع ایرانیانبه نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))رئیس پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم در مراسم رونمایی ازاولین نسخه ژنوم...ادامه

مغز

آیا مغز متوجه زمان مرگ می شود؟

آیا مغز متوجه زمان مرگ می شود؟به نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی)) وقتی که فردی می میرد، ممکن است مغز این زمان را بداند!! محققین بر این باورند که...ادامه