767343 Z6eTWu6y - نوار بروسلو Broselowاین نوار رنگی در واقع نوعی ابزار کاربردی برای درمان کودکان در شرایط اورژانسی می باشد. در واقع با استفاده از این نوار قد کودک اندازه گیری شده و بر اساس طول قد وی یکسری دستورالعمل های آماده که بر روی نوار درج شده در اختیار کاربر قرار می گیرد.

از جمله این اطلاعات می توان به دوز داروهای حیاتی، میزان ولتاژ برای شوک و سایز لوله تراشه اشاره کرد. همانطور که می دانید در شرایط اضطراری زمان بسیار محدود است و این ابزار می تواند با کاهش زمان محاسبات و در اختیار گذاشتن اطلاعات لازم برای درمان کودک کمک خوبی باشد. این ابزار برای کودکان حداکثر تا سن ۱۲ سال و حداکثر وزن ۳۶ کیلوگرم (۸۰ پوند) طراحی شده است.

نوار Broselow در بسیاری از کتاب های درسی و نشریات پزشکی به عنوان استاندارد برای درمان اضطراری کودکان شناخته شده است.

در سال ۱۹۸۰ پزشکان اورژانس دکتر جیمز بروسلو و دکتر رابرت لوتن بدنبال روشی برای حل مشکل محاسباتی در زمان درمان اورژانسی کودکان بودند که نتیجه تلاش های آنها اخترع نوار ابزاری خاص برای درمان خانگی توسط دکتر بروسلو در سال ۱۹۸۵بود که بعدا با همکاری دکتر رابرت لوتن از اعضای دانشگاه فلوریدا طی سالها مطالعه تکمیل تر شد.

767343 3bzJLslG - نوار بروسلو Broselow

نوار آماده شده حاوی دوزهای پیش محاسبه شده دارویی بود که به طور موثر از خطاهای بالقوه مرتبط با آماده سازی و تجویز دوزهای کم در کودکان پیشگیری می کرد.

اشتباهات پزشکی در زمینه تجویز دوز صحیح دارو برای کودکان در شرایط اورژانس یکی از مشکلات شایع در درمان آنها می باشد. بطوریکه تقریبا ۳۵ درصد از کودکان منتقل شده توسط سرویس اورژانس پیش بیمارستانی EMS دوز صحیح دارو را دریافت نمی کنند.

اشتباهات ریاضی در محاسبات دارویی کودکان چند برابر کشنده تر از خطاهای محاسباتی در گروه بزرگسالان است لذا با توجه به خطاهای زیاد محاسباتی در گروه سنی کودکان استفاده از نوار ابزار محاسباتی یک راهکار مطمئن می باشد.

 ساختار نوار بروسلو:

این نوار در ابتدا برای وزن حداکثر ۲۵ کیلوگرم با ۸ طیف رنگ طراحی شد و اکنون برای حداکثر وزن ۳۶ کیلوگرم و دارای تا ۱۰ طیف رنگ می باشد.

767343 FbKAJT6r - نوار بروسلو Broselow

جدول مشخصات رنگ و محدود وزن در نوار بروسلو:

767343 kblp0KsV - نوار بروسلو Broselow

نحوه استفاده از ابزار:

767343 Z4RnTh4z - نوار بروسلو Broselow

برای استفاده از این ابزار کودک را روی پشت خوابانده و قسمت باریکه قرمز رنگ بالای نوار را سمت سر کودک می گذاریم و طیف رنگ مقابل پاشنه پای کودک را می بینیم.

 نمونه ای از جدول اعداد در طیف رنگ ابزار بروسلو

767343 TQcZ6X1Z - نوار بروسلو Broselow

دقت نوار و اثر چاقی:

اساس طراحی این نوار بر رابطه بین قد و وزن در طیف نرمال BMI می باشد.به علت اپیدمی چاقی اخیر، نگرانی های مربوط به صحت نوار برای تعیین وزن قابل قبول و دوز قابل قبول داروهای اضطراری مطرح شده است.