با تشکر از حضور گرم شما

با ارسال فرم تماس  زیر  میتوانید درخواست ها و انتقادات  خود را به مدیریت سایت انجمن دانشجویان علوم پزشکی انتقال داده و در اسرع وقت پاسخ خود را دریافت نمایید.

توجه : دوستان ترنس داستان زندگی خود و یا سایر مطالب مورد نظر خود را به صورت یک فایل word میتواند از قسمت ارسال فایل برای ما ارسال نمایند