مغز

داروهای کاهش اشتها برای مبارزه با اضطراب

داروهای کاهش اشتها برای مبارزه با اضطراببه نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))بهداشت نیوز: نوعی دارویی که برای کاهش وزن طراحی شده است، می تواند با تحریک یک...ادامه

دیابت

ساخت داروی خوراکی دیابت نوع 1

ساخت داروی خوراکی دیابت نوع 1   به نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))محققان موفق به ساخت داروی خوراکی دیابت نوع 1 شدند. فاز سوم کارآزمایی بالینی این...ادامه