SEX FORSTA GANGEN 680 - با کسی رابطه جنسی داشتن

چگونه آغاز میکنید؟

لب چوشی کردن، در آغوش گرفتن و لمس نمودن کسی که میخواهی با او سکس کنی، یک امر معمول میباشد. بیشتر افراد دوست دارند که برای وقت زیاد لب چوشی کرده و همدیگر را لمس نمایند.

در صورت لذت از این کار، بدن خود را آماده سکس مینماید. شما میتوانید در متن شهوت جنسی بخوانید که در این حالت در بدن چه چیزی رخ میدهد.

خودتان در نظر داشته باشید، شاید بخواهید کارهای سکسی بیشتری انجام بدهید. بطور مثال در لمس نمودن اعضای حساس بدن جانب مقابل شاید احساس خوب کنید و از آن لذت ببرید. لمس نمودن اعضای بدن از بالای لباس احساس خوشی بشما خواهد داد.

جاهای مختلفی در بدن وجود دارند که اگر لمس و بوسیده شوند، احساس خوش و لذت بخش میدهند. بعضی از نمونه های آنها در ذیل ذکر گردیده اند:

  • گلو و گردن.
  • لب ها.
  • شکم.
  • قسمت داخلی ران ها.
  • سینه.

شما میتوانید که از شخص مقابل بپرسید که وی از کدام کار لذت برده و برایش خوشایند میباشد، و همچنان از خود تان برای وی بگوئید که کدام کار برای خود شما نیز خوشایند میباشد. شاید شما بخواهید که لباس های تانرا از تن بیرون کرده و بدن های تانرا برای همدیگر نمایان سازید.

رابطه جنسی یا سکس داشتن برای بار اول

اگر شما قبل از این با کسی عمل سکس را انجام نداده اید، در ذهن تان بیشتر خطور میکند که داشتن سکس چگونه خواهد بود. تعدادی از اشخاص در مورد اشتباه نمودن در جریان قرابت جنسی، پریشان و نگران میباشند. راه های زیادی وجود دارد تا بتوانیم که در مورد قرابت جنسی یا سکس بیشتر بدانیم.

اگر هر کار مطابق خواست های شما به پیش نرفت، از این کار نگران نباشید. سکس یک عمل است که شما در طول عمر خود میتوانید برای ان تمرین کنید. نکته مهم اینست که در جریان این عمل شما و جانب مقابل تان باید به یکدیگر گوش دهید. از سکس باید برای همه لذت بخش باشد. اگر برایتان خوشایند نیست، میتوانید که آنرا توقف دهید.

در صورتیکه شما میخواهید که عمل مقاربت جنسی را انجام دهید بهتر خواهد بود تا در مقابل باردار شدن و بیماری های که از طریق مقاربت جنسی انتقال میابند تدابیری لازم و پیشگیرانه را درنظر گیرید.