بعضی از مردم اکثراً در مورد سِکس(رابطه جنسی) فکر میکنند. بعضی دیگر از مردم ندرتاً در مورد مقاربت جنسی فکر میکنند. در زمان نوجوانی،‌ این بسیار عادی است که در مورد بسیار چیز ها که به سِکس(رابطه جنسی) ارتباط دارد فکر کنیم. فکر کردن به سکس و یا شهوانی شدن هیچ کار اشتباهی نیست.

میل جنسی در ابعاد مختلف

در صورتیکه شما آرام و صحتمند باشید این عادی است که در مورد سِکس(رابطه جنسی) بیشتر فکر کنید. شاید میل جنسی فقط به کسانی داشته باشد که عاشقشان هستید, یا شاید هم بدون اینکه عاشق کسی باشید این احساس را داشته باشید. در اکثر اوقات، این بسیار لذت بخش است که احساس هوس داشته باشید.

خیال پردازی در مورد سِکس

خیال پردازی در مورد سِکس یک چیز عادی است. بعضی از اشخاص در افکار شان قصه های مکمل در مورد سِکس درست میکنند. خیال پردازی ممکن به این معنی باشد که شما میخواهید در زندگی حقیقی تان آنرا انجام دهید، اما ضرور نیست که این بدین معنی باشد. شما میتوانید درباره هرچیزی که دوست داشته باشد خیال پردازی کنید. بسیاری در زمان نوازش کردن خود در تصورات میباشند.

شما میتوانید بدن خود تان را بررسی کنید

یک مقدار نقاط حساس در تمام بدن تان و جود دارند. به دستان تان اجازه دهید تا تمام نقاط بدن تانرا بررسی کند و ساحاتی را که با لمس آن احساس راحتی میکنید پیدا کند.

در زمان لذت بردن از هر مسله جنسی یک کشش در تمام بدن پیدا میشود. این یک احساس خوب است.

برای اینکه شما این موضوع را برایتان بیشتر لذت بخش بسازید، میتوانید متن را که در مورد استمنا (جلق) ترتیب شده مورد مطالعه قرار دهید.

در بدن چی واقع میشود؟

وقتیکه شما شهوانی میشوید خون بیشتر به اعضای تناسلی تان میرسد، لبهای خارجی آلت تناسلی (زنانه) و چوچول (بظر) پندیدگی پیدا میکنند. از مهبل یک مایع افراز میشود که اله تناسلی را نمناک تر میسازد. مهبل باز شده و بیشتر عمیق میگردد.

چول پندیدگی اختیار کرده و سخت میشود. کیسه بیضه با هم جمع میشوند. اکثراً از سر چول یک مایع شفاف که آنرا تر میسازد خارج میشود.

قلب به شدت میتپد، تنفس شدت اختیار میکند و جلد تان گرم میشود. وقتیکه شما به شدت شهوانی میشوید ممکن است گنگس شوید و احساس لرزه کنيد. ممکن است احساس کنید که تقریبا زمین تکان میخورد.

بدن به گونه خود به خودی میتواند عکس العمل نشان بدهد

شما ممکن است آلت تناسلی تان راست شود و یا مهبل تان تر شود بدون اینکه شهوانی باشید. بطور مثال، در هنگام شب وقتیکه که شما به خواب رفته اید و خواب میبینید. برای بدن این یک روش برای تمرین کردن است.

بعضی از اوقات شما ممکن است بدون کدام دلیلی احساس شهوت کنید. ممکن است که اینطور احساس کنید که بدن میخواهد که بطریقه خود زندگی کند، زمانی که آلت تناسلی تان راست و یا نمناک شود بدون اینکه بدانید چرا.

بعضی از اوقات ممکن است که شما شهوانی شوید، اما نه تر شوید نه آلت تان راست شود نه پندیدگی پیدا کنید. این چیز عجیبی نیست. این است بخاطر این باشد که شما استرس دارید و یا خفه هستید.