جمعه - ۳ شهریور ۱۳۹۶      30915      333 بازدید   

ترمیم لاپاروسکوپیک زخم اثنی عشر سوراخ شده

به نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))

 

 

ویدئو های مشابه

۲۹ شهریور ۱۳۹۶ 0 255 بازدید  
۲۹ شهریور ۱۳۹۶ 0 259 بازدید  
۲۹ شهریور ۱۳۹۶ 0 253 بازدید