چهارشنبه - ۱۱ مرداد ۱۳۹۶      28824      192 بازدید   

جراحی اهداکننده پیوند کلیه: نافترکتومی اهداکننده لاپارو

به نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))

ویدئو های مشابه

۲۷ بهمن ۱۳۹۶ ۰ 28242 بازدید  
۲۷ بهمن ۱۳۹۶ ۰ 28271 بازدید  
۱۸ دی ۱۳۹۶ ۰ 34894 بازدید