پنج شنبه - ۱۲ اسفند ۱۳۹۵      17921      105 بازدید   

در این فیلم نحوه استفاده از قالب های کنترلی در جراحی بینی نمایش داده شده است. با استفاده از این روش احتمال بروز خطا در حین جراحی از بین میرود و جراح از سلیقه متقاضی جراحی آگاهی کامل پیدا میکند. همچنین متقاضی جراحی از محدودیت های چهره خود مطلع می گردد و تصویری دقیق و واقعی از نتایج بعد از عمل خود پیدا خواهد کرد اپارات

ویدئو های مشابه

۲۷ بهمن ۱۳۹۶ ۰ 28251 بازدید  
۲۷ بهمن ۱۳۹۶ ۰ 28280 بازدید  
۱۸ دی ۱۳۹۶ ۰ 34903 بازدید