عنوان مقاله: مقايسه سطوح دسترسي و محرمانگي مدارک پزشکي در کشورهاي منتخب و ايران

نویسندگان: صدوقي فرحناز, خوشگام معصومه, بهنام سياوش*

* معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت و درمان

چکیده:
مقدمه: بدون شک پرونده پزشکي يکي از مهم ترين مدارک و حاوي حساس ترين اطلاعات پزشکي و بهداشتي درماني افراد مي باشد که حفظ محرمانگي اطلاعات مندرج و اسناد و مدارک موجود در آن از اولويت بالايي برخوردار است. در صورتي که معياري براي ارزيابي و بهبود و حفظ محرمانگي تعريف نشود، اين اطلاعات به ميزان وسيعي منتشر و مشکلات عديده حقوقي، اجتماعي و اقتصادي به دنبال خواهد داشت. هدف از مطالعه اين پژوهش با عنايت به اهميت موضوع محرمانگي مدارک پزشکي و تاثير آن در بهبود عملکرد بيمارستان، بررسي سطوح دسترسي و محرمانگي مدارک پزشکي در کشورهاي منتخب و ايران و تعيين شکاف موجود مي باشد.
روش بررسي: اين پژوهش از نوع توصيفي- تطبيقي بوده که به روش مقطعي انجام شده است. جامعه پژوهش شامل کشورهاي مورد مطالعه کانادا، استراليا، آمريکا، انگلستان و ايران مي باشد. اين کشورها به جز ايران به دليل پيشرفت قابل توجه در زمينه محرمانگي مدارک پزشکي انتخاب شده اند. داده هاي پژوهش با استفاده از اينترنت و برقراري ارتباط با افراد صاحب نظر و سازمان هاي دست اندرکار از طريق پست الکترونيکي جمع آوري شده است و گردآوري اطلاعات مربوط به ايران از طريق مطالعات کتابخانه اي، بخشنامه هاي موجود بوده است.
يافته ها: نتايج حاصل از اين بررسي، نشان داد که در ايران سازماندهي منسجمي وجود ندارد که متولي مديريت بحث محرمانگي مدارک پزشکي و تدوين استانداردهاي آن باشد. وضعيت مدارک پزشکي، محرمانه سازي و سطوح دسترسي به مدارک پزشکي در ايران با استانداردهاي جهاني فاصله زيادي دارد. عدم تطابق عملکرد بخش مدارک پزشکي بيمارستان هاي ايران با فعاليت هاي استاندارد تعريف شده در کشورهاي پيشرفته و نامطلوب بودن روشهاي انجام کار، باعث انحراف مسير فعاليت هاي اين بخش از اهداف اصلي خود شده است.
نتيجه گيري: بديهي است با توجه به کاربرد وسيع مدارک پزشکي براي مقاصد مختلف نظير اخذ مشاوره پزشکي، طرح و استناد در مجامع قضايي و حقوقي، سازمان هاي بيمه گر و انجام تحقيقات بهداشتي، رعايت اصول محرمانگي امري ضروري است. ضمن اينکه، بهره گيري از محتويات پرونده براي مقاصد فوق الذکر نيز ضروري به نظر مي رسد و مي بايست به هنگام تداخل بين حقوق بيمار و حقوق عمومي، قضاوت صحيحي بر اساس قانون به عمل آيد. نتايج حاصل از اين پژوهش به شفاف سازي وضعيت قوانين و استانداردهاي ويژه حفظ محرمانگي ايران، در مقايسه با کشورهاي مورد مطالعه کمک کرده و براي تدوين و اصلاح قوانين بخش بهداشت ودرمان کشورمان جهت مديريت موثر بر اطلاعات حساس پزشکي مفيد خواهد بود. منبعhttp://fa.journals.sid.ir

برچسب ها:
لینک کوتاه این مطلب:

به اشتراک بگذارید :

اخبار قبل و بعد
اخبار مرتبط

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد