NIFEDIPINE 375 - مراقبت‌های پرستاری در مصرف نیفدیپین

مراقبت‌های پرستاری در مصرف نیفدیپین

مراقبت‌های پرستاری در مصرف نیفدیپینبه نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))نام دارو:‌ نیفدیپین(Nifedipine) نام تجاری: آدالات(Adalat)، نیفدیکال(Nifedical)،...ادامه

Human Albumin 20  Behring infusion6001PPS0 - نکاتی در مورد تجویز آلبومین انسانی

نکاتی در مورد تجویز آلبومین انسانی

نکاتی در مورد تجویز آلبومین انسانیبه نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))ترانسفوزیون آلبومین انسانی(مرور کلی) آلبومین نقشی مهم در سلامتی و بیماری بازی...ادامه

sputum sampling1 - اقدامات پرستاری در تهیه نمونه خلط(Sputum)

اقدامات پرستاری در تهیه نمونه خلط(Sputum)

اقدامات پرستاری در تهیه نمونه خلط(Sputum)به نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))شب قبل از نمونه گیری جهت تسهیل خروج خلط ونمونه‌گیری به بیمار آموزش دهید تا مایعات...ادامه

HCNOCTN221 DPP de DE 001 - اساس کار پالس اکسی‌متری چیست؟

اساس کار پالس اکسی‌متری چیست؟

اساس کار پالس اکسی‌متری چیست؟به نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))اساس کار پالس اکسی متری بر فرستادن دو طول موج از امواج نور بر یک بستر عروقی...ادامه

komakyari elderly care 001 - چرا به پرستار یا مراقب نیازمندید؟

چرا به پرستار یا مراقب نیازمندید؟

چرا به پرستار یا مراقب نیازمندید؟به نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))هشت دلیل که نشان می دهد برای کمک به سالمندتان به پرستار، مراقب و یا پزشک...ادامه

Komakyari Elderly 02 - سالمند كیست؟

سالمند كیست؟

سالمند كیست؟ به نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))سالمندی کاهش قوای روانی و جسمی است که در اثر گذشت زمان روی می دهد. تعریف سالمند در کشورهای مختلف با توجه به...ادامه