ECG 23 2 - اساس الکتروکاردیوگراف

اساس الکتروکاردیوگراف

اساس الکتروکاردیوگرافبه نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی)) الکتروکاردیوگرافی الکتروکاردیوگرافی ثبت ایمپالس های الکتریکی است که توسط قلب تولید می شود. این...ادامه

np1 - فرآیند پرستاری

فرآیند پرستاری

فرآیند پرستاریبه نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))مطالب بخش فرآیند پرستاری به صورت زیر تقسیم بندی شده است، تا پرستاران بتوانند براساس تخصص و حوزه فعالیت خود...ادامه