photo 2016 11 24 23 00 43 - راه جالب چینی ها برای مبارزه با مصرف سیگار

راه جالب چینی ها برای مبارزه با مصرف سیگار

کشور چین به عنوان یکی از پر جمعیت ترین کشورهای جهان برنامه ویژه ای برای کاهش و کنترل مصرف دخانیات دارد که با اعمال قانون های مرتبط با مصرف سیگار بتواند افراد سیگاری را کاهش دهد و به سلامتی مردم این...ادامه

2286821 - روش درمانی جدید با شبیه سازی ریه انسانی

روش درمانی جدید با شبیه سازی ریه انسانی

در تحقیقات و آزمایش های جدید محققان اهل کشور چک نمونه ای از ریه انسانی شبیه سازی و ساخته شد و در آزمایشات و درمان های مختلف مورد تست قرار گرفت و مشخص گردید این نمونهمی تواند در درمان بیماری های روی...ادامه