نشانه های سرطان که بیشتر افراد نادیده می گیرند؛ شناخت علائم شروع سرطان برای درمان به موقع

نشانه های سرطان که بیشتر افراد نادیده می گیرند؛ شناخت علائم شروع سرطان برای درمان به موقعبه نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))شناخت نشانه های سرطان کمک شایانی...ادامه

تب Q (آنفلوانزای بزی!)

تب Q (آنفلوانزای بزی!)به نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))تب Q (آنفلوانزای بزی!):اخیراً جمله ی «آنفلوانزای بزی شایع شده» در بین مردم رایج شده و سبب ایجاد نگرانی ...ادامه

آنفلوانزای پرندگان Bird Flu, Avian Influenza

آنفلوانزای پرندگان Bird Flu, Avian Influenzaبه نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))انفلوانزای پرندگان (Bird Flu, Avian Influenza) و اهمیّت آن در انسان:یک بیماری عفونی ناشی از سویه...ادامه

آنفلوانزای خوکی (Swine Flu or Swine Influenz)

آنفلوانزای خوکی (Swine Flu or Swine Influenz)به نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))آنفلوانزای خوکی چیست؟آنفلوانزای خوکی (Swine Flu or Swine Influenz) یک بیماری ریوی خوکی بوده و...ادامه