1989dc3ea5c38f3569915977dd22792f - ۹ باور غلط درباره سرمازیستی

۹ باور غلط درباره سرمازیستی

اگرچه عده‌ای از افراد سرمازیستی را تائید می‌کنند، اما در مقابل عده‌ای هستند که معتقدند از نظر علمی و عملی انجام چنین کاری ممکن نیست. آنها بر این باورند سلول‌ها پیش از رسیدن به دمای مورد نظر از بین...ادامه