3d printing scientists recreate face neolithic girl lived 9000 years ago 1 - صورت بازسازی شده نوجوان ۹ هزار ساله نشان می دهد که چهره اجداد ما چگونه بوده است!

صورت بازسازی شده نوجوان ۹ هزار ساله نشان می دهد که چهره اجداد ما چگونه بوده است!

صورت بازسازی شده نوجوان ۹ هزار ساله نشان می دهد که چهره اجداد ما چگونه بوده است! به نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))شواهد کاملی از اجداد باستانی ما وجود ندارد....ادامه

استرس

۹ فایده فوق العاده دویدن برای سلامتی!

۹ فایده فوق العاده دویدن برای سلامتی!به نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))۴ تا ۵ بار دویدن در هفته به صورت تناوبی را یکی از برنامه های روزمره خود قرار بدهید...ادامه

کودک

به کودکمان آبمیوه بدهیم یا نه؟

به کودکمان آبمیوه بدهیم یا نه؟به نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))همه والدین می دانند که آب میوه منبع خوبی از ویتامین ها است ولی شاید خیلی از آنها هنوز...ادامه

پوست

تفاوت بینی گوشتی و استخوانی در چیست؟

تفاوت بینی گوشتی و استخوانی در چیست؟به نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))ضخامت پوست عامل تعیین کننده بینی استخوانی و گوشتی است. بینی های استخوانی پوستی...ادامه