2286624 - خبر خوب از تولید واکسن ایدز

خبر خوب از تولید واکسن ایدز

ایدز بیماری خطرناک و مرگ آفرین است که هر سال تعداد بسیار زیادی از مردم جهان به علت این بیماری جان خود را از دست می دهند و هنوز هم واکسن درمانی مشخصی برای این بیماری کشف نشده است اما یک دانشمند به...ادامه