مغز

داروهای کاهش اشتها برای مبارزه با اضطراب

داروهای کاهش اشتها برای مبارزه با اضطراببه نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))بهداشت نیوز: نوعی دارویی که برای کاهش وزن طراحی شده است، می تواند با تحریک یک...ادامه