GetImage.aspx  - معاینه بالینی قلب و عروق

معاینه بالینی قلب و عروق

در این فیلم آموزشی که دارای دو بخش می باشد جناب آقای دکتر داریوش کمال هدایت فوق تخصص قلب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بطور مفصل به معاینه بالینی قلب و عروق پرداخته...ادامه

21877 - تزریقات-بخش اول

تزریقات-بخش اول

در این فیلم آموزشی سرکار خانم جلالی کارشناس مرکز مهارت های بالینی اصول و انواع تزریقات را به دانشجویان آموزش داده است. مواردی که مورد بحث قرار گرفته است عبارتند از: وسایل و تجهیزات، آماده کردن داروی...ادامه

02 205.jpg - پانسمان و بانداژ

پانسمان و بانداژ

در این فیلم آموزشی سرکار خانم بهرامی کارشناس پرستاری مرکز مهارت های بالینی اصول و مهارت های پانسمان و بانداژ را آموزش داده است.آشنایی با وسائل مورد نیاز پانسمان و بانداژ، نحوه شستشوی دست ها، کنترل...ادامه