57339536 - مصاحبه با قبولی ارشد آموزش بهداشت

مصاحبه با قبولی ارشد آموزش بهداشت

کبری علیزاده آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی البرز با درود فراوان - لطفا  خودتان  را به طور كامل معرفي نماييد.کبری علیزاده کارشناس بهداشت عمومی-  در چه رشته ای قبول شدید؟ لطفاً درصدهای قبولی...ادامه

krause book - مصاحبه با قبولی دکترای تغذیه

مصاحبه با قبولی دکترای تغذیه

خانم دکتر زینب جاوید متولد سال ۱۳۶۵ قبولی سال ۹۳ در رشته تغذیه در مقطع PhD نخبگان:روند شما برای کسب آمادگی جهت آزمون دکتری چگونه بود؟ من در رشته پزشکی فارغ التحصیل شدم بنابراین هیج شناختی از دروس...ادامه

4299 - مصاحبه با قبولی نخبگان در ارشد پرستاری

مصاحبه با قبولی نخبگان در ارشد پرستاری

 خودتان را به طور کامل تعریف کنید؟سمیه قلی زاده ارشد داخلی جراحی علوم پزشکی گیلانلطفاً درصدهای خود را در کنکور بگویید؟داخلی جراحی: ۶۷%کودکان: ۵۲%بهداشت جامعه: ۳۶%روان پرستاری: ۵۴%زبان:۳۰%از...ادامه