مدیکال نیوز،انجمن دانشجویان علوم پزشکی http://olomepezeshki.ir اخبار پزشکی،فیلم جراحی Sun, 19 Nov 2017 15:18:43 +0330 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9 عمل جراحی لنز داخل چشمی http://olomepezeshki.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%84%d9%86%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%da%86%d8%b4%d9%85%db%8c-2/ http://olomepezeshki.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%84%d9%86%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%da%86%d8%b4%d9%85%db%8c-2/#respond Sun, 19 Nov 2017 15:14:02 +0000 http://olomepezeshki.ir/?p=36303 عمل جراحی لنز داخل چشمی به نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))

نوشته عمل جراحی لنز داخل چشمی اولین بار در مدیکال نیوز،انجمن دانشجویان علوم پزشکی پدیدار شد.

]]>
عمل جراحی لنز داخل چشمی

به نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))

نوشته عمل جراحی لنز داخل چشمی اولین بار در مدیکال نیوز،انجمن دانشجویان علوم پزشکی پدیدار شد.

]]>
http://olomepezeshki.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%84%d9%86%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%da%86%d8%b4%d9%85%db%8c-2/feed/ 0
جراحی کرانیوسینوستوز متوپیک http://olomepezeshki.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%88%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%be%db%8c%da%a9/ http://olomepezeshki.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%88%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%be%db%8c%da%a9/#respond Sun, 19 Nov 2017 15:11:55 +0000 http://olomepezeshki.ir/?p=36300 جراحی کرانیوسینوستوز متوپیک به نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))  

نوشته جراحی کرانیوسینوستوز متوپیک اولین بار در مدیکال نیوز،انجمن دانشجویان علوم پزشکی پدیدار شد.

]]>
جراحی کرانیوسینوستوز متوپیک

به نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))

 

نوشته جراحی کرانیوسینوستوز متوپیک اولین بار در مدیکال نیوز،انجمن دانشجویان علوم پزشکی پدیدار شد.

]]>
http://olomepezeshki.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%88%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%be%db%8c%da%a9/feed/ 0
جراحی تومور مغزی فوسای خلفی http://olomepezeshki.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%85%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ba%d8%b2%db%8c-%d9%81%d9%88%d8%b3%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%84%d9%81%db%8c/ http://olomepezeshki.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%85%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ba%d8%b2%db%8c-%d9%81%d9%88%d8%b3%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%84%d9%81%db%8c/#respond Sun, 19 Nov 2017 15:09:52 +0000 http://olomepezeshki.ir/?p=36297 جراحی تومور مغزی فوسای خلفی به نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))  

نوشته جراحی تومور مغزی فوسای خلفی اولین بار در مدیکال نیوز،انجمن دانشجویان علوم پزشکی پدیدار شد.

]]>
جراحی تومور مغزی فوسای خلفی

به نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))

 

نوشته جراحی تومور مغزی فوسای خلفی اولین بار در مدیکال نیوز،انجمن دانشجویان علوم پزشکی پدیدار شد.

]]>
http://olomepezeshki.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%85%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ba%d8%b2%db%8c-%d9%81%d9%88%d8%b3%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%84%d9%81%db%8c/feed/ 0
راهکارهای موثر برای بدون استرس خوابیدن در شب http://olomepezeshki.ir/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%af/ http://olomepezeshki.ir/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%af/#respond Sun, 19 Nov 2017 15:02:12 +0000 http://olomepezeshki.ir/?p=36295 راهکارهای موثر برای بدون استرس خوابیدن در شب به نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))   یکی از مشکلات انسان عصر حاضر بدخوابی و کم خوابی بر اثر استرس است، راحت خوابیدن با وضعیت ذهن قبل از خواب و میزان اضطراب رابطه مستقیمی دارد به همین دلیل افراد آرام و […]

نوشته راهکارهای موثر برای بدون استرس خوابیدن در شب اولین بار در مدیکال نیوز،انجمن دانشجویان علوم پزشکی پدیدار شد.

]]>

راهکارهای موثر برای بدون استرس خوابیدن در شب

به نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))

 

یکی از مشکلات انسان عصر حاضر بدخوابی و کم خوابی بر اثر استرس است، راحت خوابیدن با وضعیت ذهن قبل از خواب و میزان اضطراب رابطه مستقیمی دارد به همین دلیل افراد آرام و با آرامش خاطر خیلی راحت خوابیده ولی افراد نگران و مضطرب به علت افکار نامنظم و آشفته‌ای که دارند به سختی به خواب می‌روند و از سوی دیگر خواب یکی از عوامل بسیار موثر در رفع اضطراب و تنش و درواقع یکی از بزرگترین عوامل بهداشت روان می‌باشد. علاوه بر اضطراب از دیگر دلایل بی خوابی برنامه ریزی برای فعالیت‌های فردا و ترس ناشی از کم خوابی و بد خوابی می‌باشد.

داشتن خوابی راحت و آسوده آرزوی بیشتری افرادی است که دچار استرس بوده و نمی تواند با آرامش شب را سپری کنند. مشکلات و اختلالات خواب با عدم کنترل استرس رابطه زیادی دارد.

در اینجا آنچه لازم به ذکر است این که کیفیت خواب از تعداد ساعات خواب در شبانه روز مهم‌تر است، بعضی با چهار ساعت خواب بخوبی کار می‌کنند و برخی باید حداقل ده ساعت بخوابند، افراد بالغ بطور متوسط هفت تا هفت و نیم ساعت می‌خوابند.
بطور کلی: برای شروع روز خوب ۸ ساعت خواب عمیق کافی است.

نکته دیگر اینکه بسیاری از اشخاص نگرانند که شبی ۸ ساعت نخوابند، درحالی که اگر شما راحت بخواب می‌روید و تمام شب خواب هستید و صبح با احساسی خوب بیدار می‌شوید می‌توان گفت: خوابتان کافی است.
باز نکته دیگر اینکه بیدار شدن‌های گاه و بیگاه در طول شب امری عادی است و حتی کسانی که خوب می‌خوابند گاهی با مشکل خواب روبرو می‌شوند.

برای بخواب رفتن باید حداقل ۳۰- ۲۰ دقیقه وقت بگذارید و می‌توانید از روش قدیمی شمردن گوسفندهایتان استفاده کنید: من یک گوسفند دارم، من دو تا گوسفند دارم، من سه تا گوسفند دارم، و الی آخر. ولی اگر نگران و آشفته باشید با این روش خوابتان نمی‌برد.

اگر برای بخواب رفتن باید زمانی بیش از ۳۰- ۲۰ صرف کنید و یا اگر نصفه شب از خواب بیدار شده و حداقل تا ۳۰ دقیقه خوابتان نمی‌برد و یا صبح‌ها زودتر از زمان معین بیدار شده و دیگر خوابتان نمی‌برد، در آن هنگام باید برای رفع کم خوابی خود فکری اساسی بکنید.

با بالا رفتن سن میزان خواب و عمق خواب کم می‌شود، پس با بالا رفتن سن مشکلات خواب بیشتر می‌شود. نکته دیگر اینکه یکی از مواقعی که فرد بی خواب می‌شود شب امتحان یا شبی که شخص فردایش وقت دندانپزشک دارد یا وقتی که قرار است فردایش به تعطیلات برود.

نکته دیگر اینکه وقتی خوابمان نمی‌برد دراز کشیدن در رختخواب و مرتب از سویی به سویی دیگر شدن استرس زاست و روی ما اثر نامساعد می‌گذارد، در واقع نگرانی از اینکه فردا روزی کسالت بار و خسته کننده‌ای داشته باشیم بی خوابیمان را تشدید می‌کند، هر چه از بی خوابی کمتر ترسیده و هر چه کمبود خواب را کمتر استرس زا بدانیم بهتر به خواب می‌رویم و روز بعد احساس بهتری خواهیم داشت.

در خیلی از موارد اشخاص برای رفع کم خوابی و بی خوابی متوسل به قرص‌های آرام بخش می‌شوند، اما اینگونه قرص‌ها اثرشان موقتی است و پس از ۲ الی ۴ هفته اثر خود را از دست داده و شخص نسبت به دارو مقاوم و نیاز به داروی بیشتری پیدا می‌کند، ضمناً این دارو‌ها در درازمدت از لحاظ جسمانی و روانی وابستگی ایجاد کرده که با قطع دارو دچار بی خوابی می‌شویم که شدت آن از بی خوابی اولیه بیشتر است، در عین حال اثر این دارو‌ها تا صبح در بدن باقی می‌ماند. در نتیجه در روز بعد احساس خواب آلودگی می‌کنیم و نیز با این قرص‌ها خوابمان از کیفیت ضعیف تری برخوردار است بنابراین لازم است که برای درمان بی خوابی از راه‌هایی که عوارض جانبی کمتری دارند استفاده کنیم.
چند روش برای دستیابی به آرامش و خوابی راحت:

۱- زمان معین و مناسبی را برای خوابیدن و بلند شدن از خواب انتخاب کنید.

۲- بهتر است دمای اتاق خواب زیاد نباشد، اما رختخواب گرم باشد، درجه حرارت خنک‌تر اتاق خوابیدن را آسان می‌کند، چون که درجه حرارت بدن را کم می‌کند.

۳- دکوراسیون اتاق خواب آرامش بخش باشد یعنی بدون وسایل کاری، تلویزیون و…

۴- بی نظمی و آشفتگی در اتاق خواب نباشد.

۵- اتاق خواب تا حد امکان تاریک و آرام باشد.

۶- بعد از ظهر‌ها نخوابید.

۷- میزان صدا مناسب باشد، صدا‌هایی مانند صدای کولر، دستگاه تهویه مطبوع به خواب کمک می‌کند.

۸- بالش زیر سرتان راحت و سفت باشد تا سرتان در وضعیت مناسبی قرار گیرد و متکا با ضخامت خیلی زیاد و خیلی کم به گردن فشار می‌آورد و همچنین میگرن را شدیدتر می‌کند.

۹- پیش از خواب با آب گرم (نه داغ) حمام کنید.

۱۰- قبل از خواب از انجام تمرینات ورزشی سنگین خودداری کنید. بین تمرینات ورزشی و رفتن به رختخواب حداقل دو ساعت فاصله باشد.

۱۱- حداقل دو ساعت بعد از شام به رختخواب بروید، اما گرسنه هم نباشید. زیرا احساس گرسنگی مانع از خوابیدن می‌شود.

۱۲- قبل از خواب با مطالعه یا گوش دادن به موسیقی یا رادیو یا داستان‌هایی که روی نوار ضبط شده (در حالی که دراز کشیده اید و چشمانتان را بسته اید) خود را برای خواب آماده کنید.

۱۳- نیم ساعت قبل از خواب یک فنجان دم کرده گیاهی بنوشید، جوشانده بابونه یا سنبل الطیب یا گل شاه پسند برای خواب راحت بسیار موثر است یا می‌توانید از شیر، دوغ، یا ماست استفاده کنید.

۱۴- قبل از خواب از خوردن مایعات زیاد بپرهیزید.

۱۵- برای شام از مواد غذایی غنی از هیدرات کربن مانند سیب زمینی یا غلات استفاده کنید، یک غذای شیرین و سبک در نزدیکی خواب به خواب شما کمک می‌کند.

۱۶- از نوشیدن چای، قهوه و نیز شکلات داغ بعد از ساعت ۶ غروب خودداری کنید.

۱۷- کسانی که زندگی فعالتری دارند نسبت به کسانی که با مشکل خواب روبرو هستند بسیار راحت‌تر می‌خوابند در واقع بی تحرکی موجب بی خوابی می‌شود. بنابراین می‌توان با ورزش‌های آئروبیک یا پیاده روی سریع در غروب یا اول شب این مشکل را حل کرد پس به طور منظم ورزش یا پیاده روی کنید. ولی نه درست در زمان قبل از خواب.

۱۸- از گیاهان معطر دارویی مانند والرین استفاده کنید. (می توانید چند قطره روغن گیاهی را در وان حمام یا روی بالش خود بچکانید).

۱۹- الکل از مواد محرک است و مصرف آن باعث بیدارخوابی شبانه و میگرن می‌شود.

۲۰- نیکوتین از مواد محرک است و کسانی که سیگار نمی‌کشند راحت‌تر می‌خوابند.

۲۱- در رختخواب از انجام کار یا گفتگو‌های روزمره و یا صحبت از مشکلات کاری خودداری کنید.

۲۲- اگر برای بخواب رفتن باید زمانی بیش از ۲۰ تا ۳۰ دقیقه مصرف کنید و یا اگر نصفه شب‌ها از خواب بیدار شده و حداقل تا ۳۰ دقیقه خوابتان نمی‌برد و یا صبح‌ها زودتر از زمان معین بیدار شده و دیگر خوابتان نمی‌برد سعی بر خوابیدن نکنید، هر چه بیشتر سعی کنید بیدارتر می‌مانید به جای آن چشمان خود را باز کنید و کتابی بخوانید یا به موسیقی گوش دهید یا تلویزیون تماشا کنید یا کاری انجام دهید مانند تمیز کردن آشپزخانه یا چیزی بنویسید و یا حتی می‌توانید با نوشتن مشکلاتتان بر روی کاغذ و یا فهرستی از کار‌هایی که باید فردا انجام دهید خود را مشغول کنید تا کاملاً خواب آلود شوید بعد به قصد خواب چراغ‌ها را خاموش کنید و اگر باز خوابتان نبرد مجدداً این روش را ادامه دهید یعنی کتاب بخوانید و …. این کار را هر تعداد دفعه که لازم است تکرار کنید.

اگر کاملاً بیدار هستید و ذهنتان بیش از اندازه فعال است بهترین روش این است که از رختخواب بیرون آمده و از اتاق خواب خارج شوید و به فعالیتی راحت و آرامش بخش بپردازید مانند نوشتن یا تمیز کردن خانه تا خواب آلود شوید سپس بخوابید و اگر باز خوابتان نبرد همین روش را مجدداً بکار ببرید تا وقتی که خوابتان ببرد.

۲۳- در ذهن خود فهرستی از تمام اثاثی که در خانه یا دفترتان وجود دارد تهیه کنید اگر باز خوابتان نبرد کار تنظیم فهرست را با اضافه کردن اثاث خانه پدر و مادر و یا دوستان و آشنایان ادامه دهید.

۲۴- شما می‌توانید هنگام بخواب رفتن این جملات را با خود تکرار کنید: این مشکل و نگرانی را به بخش ناخودآگاه ذهنم منتقل می‌کنم و وقتی در خواب هستم راه حلی برای آن پیدا می‌کنم، برای تاثیر بیشتر این روش فهرستی از مشکلات و نگرانی‌های خود را تنظیم کنید. با این کار برای روز بعد برنامه‌ای روشن دارید که به شما کمک می‌کند که آرامش و تسلط بیشتری داشته باشید.

۲۵- در اینجا قبل از بیان روش بعدی لازم است که یک مسئله را برای شما یادآوری نمایم و آن این است که وقتی از چیزی نگرانید بار‌ها و بار‌ها تصاویر ذهنی آزار دهنده را بررسی کرده و یا ذهن خود را با جنبه‌های منفی قضایا مشغول می‌کنید و همین سبب می‌شود که بیش از پیش مورد هجوم افکار مغشوش و نامنظم قرار گیرید. بنابراین برای اینکه خواب راحتی داشته باشید در ذهن خود فهرستی از افکار نگران کننده را تنظیم کنید و به دقت هر عامل نگرانی را مرور کنید و سپس به خود بگویید: بعدی و به سراغ عامل نگرانی بعدی بروید و باز با خود بگویید: بعدی به طور مثال نگران جلسه روز بعد هستید با خود می‌گویید: ممکن است فردا سر پرست کارم از دنده چپ بلند شود بعد با خود بگویید. “بعدی. شاید فردا از کارم خوشش نیاید بعد با خود بگویید: بعدی. شاید هیچکس علاقه‌ای به شنیدن حرفهایم نداشته باشد، بعد با خود بگویید: بعدی.

۲۶- شیوه تصویر سازی: تصور کنید در هتلی بزرگ که صد‌ها اتاق دارد مشغول کار هستید و کارتان این است که تختخواب‌ها را مرتب کنید، با ادامه کار خسته و خسته‌تر می‌شوید و کندتر کار می‌کنید، همین که خیلی خسته شدید آرزو می‌کنید که در روی یکی از تخت‌ها دراز بکشید و بی درنگ بخواب بروید.

۲۷- بجای اینکه در رختخواب دراز کشیده و مرتب خود را سرزنش کنید که چرا آن حرف را زدید؟ یا چرا فلان کار را کردید؟ به سه اتفاق خوبی که در طول روز برایتان رخ داده است فکر کنید. (مهم نیست که این اتفاقات کوچک و کم اهمیت باشد) ولی با این روش خوابی راحت خواهید داشت، اما دلیل آن این است که انسان موجودی جایز الخطاست که امکان اشتباه وی زیاد است و هیچ انسانی بدون خطا و اشتباه نمی‌باشد بنابراین برای کاری که درگذشته انجام داده اید و یا حرفی که زدید نگران نباشید و اصلا ً. فکرش را نکنید و ضمناً اینکه انسان باید همیشه در زمان حال زندگی کند و زمان حال تنها زمانی است که ما داریم، چونکه گذشته، گذشته است و در مورد آینده باید گفت که هیچکس از آینده خودش خبر ندارد و خدایی که انسان‌ها را آفریده خودش به آن‌ها کمک خواهد کرد.

اما حالا که صحبت به اینجا رسید ذکر این نکته نیز لازم است که انسان در هر زمانی که کاری را انجام می‌دهد یا آن حرفی را می‌زند که به نظرش درست‌تر است بنابراین هر کاری که شما در گذشته انجام دادید یا هر حرفی که زدید ممکن است آن کار یا آن حرف در آن زمان به نظرتان بهترین کار یا حرف بوده باشد.

۲۸- روش مدیتیشن مراقبه Meditation: این روش دو یا سه بار در روز و هر بار ۱۰ دقیقه صورت می‌گیرد. برای این روش می‌توانید بنشینید یا دراز بکشید و تنفس باید معمولی باشد، نه عمیق بعد یک منظره دلپذیر یا یک خاطره خوب را در ذهن خود مجسم کنید و همین طور وارد جزئیات شوید، هر چه بیشتر وارد جزییات شوید بهتر است.

به طور مثال: دریا تا بیکران باقی است. آفتاب در آسمان می‌درخشد و بعد به خود تلقین کنید، تلقین‌ها باید مثبت باشند نه منفی.
به طور مثال بگوییم: من آرام و راحت هستم، نه اینکه بگوییم: من افسرده و مضطرب نیستم. تلقین‌ها در زمان حال باشد نه آینده، به طور مثال رابطه من با فلانی عالی است و نه اینکه بگوییم رابطه من با فلانی خوب خواهد شد.

تلقین‌ها با تجسم خلاق و یا تکرار یک ورد همراه باشد. زندگی من سرشار از نعمت، عشق، شادی و آرامش است، من می‌توانم با هر چه در زندگیم پیش می‌آید روبرو شوم.

۲۹-روش آرام سازی Relaxation، رفع کشش عضلانی، پاسخ آرمیدگی: اساس آن دفع فشار از قسمت‌های مختلف بدن است که اینکار با شل و سفت کردن هر قسمت همراه با تنفس عمیق است.
برای این کار:

۱- حالت نشسته یا تکیه دادن راحتی داشته باشید.
۲- لباس‌های تنگ خود را شل کنید.
۳- همراه با سفت کردن عضلات عمل دم انجام دهید که در هر دم نیز تا ۴ شماره بشمارید، عمل بازدم نیز که با شل کردن عضلات همراه است در ۴ شماره انجام می‌شود. (عمل دم عبارت است کشیدن هوا به درون بدن و عمل بازدم عبارت از بیرون دادن هوا از بدن می‌باشد).
۴- با شل کردن هر قسمت از بدن فشار را از آن قسمت دفع کنید.
۵- عضلات کف پا‌ها را منقبض کنید و در همان حال همراه با عمل دم از ۱ تا ۴ بشمارید، بعد همراه با ۴ شماره در حالی که هوا را از بدنتان خارج می‌کنید (بازدم) عضلات کف پا‌ها را منبسط کنید.
۶- بعد این عمل را برای ساق پا، لگن، شکم، کمر، بازو، شانه، گردن و سر انجام دهید به طور مثال: برای شانه: طی ۴ شماره هوا را به درون بدن بکشید و همزمان با آن شانه‌ها را منقبض کنید و سپس با ۴ شماره درحالی که هوا را از بدن بیرون می‌دهید شانه هایتان را منبسط کنید.
۷- در مورد چانه‌ها و دهان: چانه‌ها و دهان را به نحوی رها کنید که لب هایتان به آرامی از هم باز شوند و این عمل همراه با عمل دم و با ۴ شماره صورت می‌گیرد، عمل انبساط (بستن دهان) نیز با عمل بازدم و در ۴ شماره انجام می‌شود.
۸- چشم ها: با فرو رفتن آن‌ها در حدقه
۹- از ابروها، پیشانی و شقیقه‌ها رفع انقباض کنید.
۱۰- سرانجام از پوست سر و ماهیچه‌های سرتان رفع انقباض کنید.

ابتدا پاسخ آرمیدگی را در حالت نشسته انجام دهید، انجام این تمرینات در زمان خواب و در رختخواب می‌تواند باعث خوابیدن شما شود، اما تا زمانی که حداقل دو هفته روش‌های آرمیدگی را در طول روز تمرین نکرده اید از آن در هنگام خواب استفاده نکنید زیرا به علت اینکه در آن زمان این روش را به خوبی یاد نگرفته اید بنابراین تلاش بیش از حد شما برای خوابیدن باعث بی خوابی بیشتر شما می‌شود.

در پایان خاطر نشان می‌سازد که غلبه بر بی خوابی به سرعت بدست نمی‌آید، بعضی از افراد وقتی یک روش دو یا سه شب نتیجه نداد آن را کنار می‌گذارند، برای اثر بخش بودن روش‌های رفتاری (روش‌های مذکور در بالا) به حداقل دو هفته زمان نیاز است، اما این هم مشکل چندان بزرگی نمی‌باشد، چون که ما انسانیم و انسان موجودیست به شدت توانمند که کافی است چیزی را بخواهد تا به آن برسد فقط به کمی صبر و حوصله نیاز دارد، در ضمن لازم نیست که شما از همه روش‌های رفتاری استفاده کنید.

منبع

نوشته راهکارهای موثر برای بدون استرس خوابیدن در شب اولین بار در مدیکال نیوز،انجمن دانشجویان علوم پزشکی پدیدار شد.

]]>
http://olomepezeshki.ir/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%af/feed/ 0
عاملی که باعث کوتاهی عمر می شود http://olomepezeshki.ir/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%ab-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b9%d9%85%d8%b1-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af/ http://olomepezeshki.ir/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%ab-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b9%d9%85%d8%b1-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af/#respond Sun, 19 Nov 2017 14:59:42 +0000 http://olomepezeshki.ir/?p=36292 عاملی که باعث کوتاهی عمر می شود به نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))     مطالعات محققان ژاپنی نشان می‌دهد مصرف الکل طول تلومرها را کاهش می‌دهد و منجر به پیری سلولی می‌شود.   مطالعات نشان می‌دهد افرادی که الکل مصرف می‌کنند، تلومرهای کوتاهتری دارند.به قسمت انتهایی کروموزوم ها، […]

نوشته عاملی که باعث کوتاهی عمر می شود اولین بار در مدیکال نیوز،انجمن دانشجویان علوم پزشکی پدیدار شد.

]]>

عاملی که باعث کوتاهی عمر می شود

به نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))

 

 

 

مطالعات نشان می‌دهد افرادی که الکل مصرف می‌کنند، تلومرهای کوتاهتری دارند.به قسمت انتهایی کروموزوم ها، تلومر گفته می شود. تلومرها از آسیب کروموزوم حین تقسیم سلولی محافظت می کنند. طول تلومرها به مرور زمان و با تقسیم سلولی کوتاه می شود تا اینکه انسان به مرور زمان پیر می شود و می‌میرد. طول تلومرها نقش مهمی در طول عمر و فرآیند پیری دارند.

 

مطالعات جدید محققان ژاپنی نشان می‌دهد مصرف الکل نیز در طول تلومرها نقش دارد. کاهش طول تلومرها علاوه بر پیری سلول‌ها و کاهش طول عمر، در افزایش احتمال ابتلا به سرطان، دیابت، بیماری های قلبی و زوال عقل نیز موثر است. این مطالعه همچنین نشان می‌دهد کاهش طول تلومرها با کمبود تیامین (TD) نیز مرتبط است که منجر به نقص عملکرد نورون می‌شود.

 

طول تلومر افراد بر اساس تفاوت های ژنتیکی متفاوت است؛ ولی برخی از عوامل مانند عدم تحرک و استفاده افراطی از نمک، تلومرها را زودتر از حد طبیعی کوتاه می کند. مطالعات نشان می‌دهد با ورزش و فعالیت‌ بدنی منظم می‌توان طول تلومرها را تا ۱۰ درصد افزایش داد.

 

منبع

 

نوشته عاملی که باعث کوتاهی عمر می شود اولین بار در مدیکال نیوز،انجمن دانشجویان علوم پزشکی پدیدار شد.

]]>
http://olomepezeshki.ir/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%ab-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b9%d9%85%d8%b1-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af/feed/ 0
علائم بیماری فیبروزیت را بشناسید http://olomepezeshki.ir/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%81%db%8c%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%aa-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%af/ http://olomepezeshki.ir/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%81%db%8c%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%aa-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%af/#respond Sun, 19 Nov 2017 14:57:26 +0000 http://olomepezeshki.ir/?p=36287 علائم بیماری فیبروزیت را بشناسید به نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی)) فیبروزیت به درد و التهاب عضلات، غلاف عضلات، لایه‌های بافت هم‌بند استخوان‌ها، عضلات، تاندون‌ها و مفاصل گفته می‌شود که این عارضه بیشتر قسمت پایین کمر، گردن، شانه، سینه، بازوها، ران و باسن را تحت تاثیر قرار می‌دهد و […]

نوشته علائم بیماری فیبروزیت را بشناسید اولین بار در مدیکال نیوز،انجمن دانشجویان علوم پزشکی پدیدار شد.

]]>

علائم بیماری فیبروزیت را بشناسید

به نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))

فیبروزیت به درد و التهاب عضلات، غلاف عضلات، لایه‌های بافت هم‌بند استخوان‌ها، عضلات، تاندون‌ها و مفاصل گفته می‌شود که این عارضه بیشتر قسمت پایین کمر، گردن، شانه، سینه، بازوها، ران و باسن را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در زنان شایع‌تر است.

 

این بیماری التهابی معمولا با آرتروز و آرتریت روماتوئید اشتباه گرفته می‌شود بنابراین آگاهی از علائم آن ضروری است.

**مهم‌ترین نشانه‌های فیبروزیت
درد موضعی و اسپاسم ناگهانی عضلات مهم‌ترین علائم این بیماری است، مبتلایان به آن اغلب حالت خستگی و ضعف دارند و معمولا حالت درد و خشکی عضلات بر اثر فعالیت، شدیدتر می شود.

**مهم‌ترین دلایل بروز فیبروزیت
محققان احتمال می‌دهند این عارضه بر اثر نبود تعادل شیمیایی مغز یا نقص سیستم ایمنی بدن ایجاد شود، سابقه التهاب مفصلی نیز احتمال بروز این عارضه را افزایش می‌دهد و آسیب عضلانی، عفونت‌های ویروسی، خستگی و تغذیه نامناسب نیز در بروز فیبروزیت نقش دارند.

**تشخیص فیبروزیت
معمولا علائم اولیه فیبروزیت به بیماری های شایع دیگری از جمله آرتریت روماتوئید و آرتروز شباهت دارد؛ با این حال پزشک با آزمایش خون از التهاب بدن آگاه می‌شود.

***توصیه هایی به بیماران مبتلا به فیبروزیت
– گرم نگه‌داشتن محل : استفاده از کمپرس آب گرم یا دوش آب گرم به کاهش درد و سفتی عضلات و مفاصل کمک می‌کند.
– ماساژ : ماساژ یکی از راه‌های موثر برای تسکین درد و سفتی عضلات است، ماساژ باید توسط کارشناس حرفه‌ای انجام شود و گرنه می‌تواند منجر به آسیب بیشتر شود.
– کورتیزون : تزریق کورتیزون به عضلات یکی از روش‌های تسکین درد است.
– استراحت : استراحت سبب آرامش مفاصل، ماهیچه ها و عضلات می‌شود، یوگا و مراقبه نیز در کاهش درد موثر است.
– استفاده از دارو : استفاده از داروهای ضد التهابی و ضد درد گاهی برای کاهش علائم فیبروزیت توصیه می‌شود که از جمله آنها می توان به آسپرین، استامینوفن و ایبوپروفن اشاره کرد.
– ورزش : ورزش بر اساس برنامه مناسب و تحت نظر متخصص در کاهش درد ناشی از فیبروزیت موثر است.

 

منبع

نوشته علائم بیماری فیبروزیت را بشناسید اولین بار در مدیکال نیوز،انجمن دانشجویان علوم پزشکی پدیدار شد.

]]>
http://olomepezeshki.ir/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%81%db%8c%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%aa-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%af/feed/ 0
این بیماری درمان ندارد http://olomepezeshki.ir/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/ http://olomepezeshki.ir/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/#respond Sun, 19 Nov 2017 14:55:15 +0000 http://olomepezeshki.ir/?p=36281 این بیماری درمان ندارد به نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی)) متخصص ژنتیک با بیان اینکه بیماری اس‌ام‌ای درمان ندارد، گفت: تحقیقات نشان می‌دهد که این بیماری همچون تالاسمی در ایران شیوع ناقلین آن بسیار بالا بوده،‌ بنابراین انجام غربالگری در این راستا امری ضروری است.     رضا غفاری  […]

نوشته این بیماری درمان ندارد اولین بار در مدیکال نیوز،انجمن دانشجویان علوم پزشکی پدیدار شد.

]]>

این بیماری درمان ندارد

به نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))

متخصص ژنتیک با بیان اینکه بیماری اس‌ام‌ای درمان ندارد، گفت: تحقیقات نشان می‌دهد که این بیماری همچون تالاسمی در ایران شیوع ناقلین آن بسیار بالا بوده،‌ بنابراین انجام غربالگری در این راستا امری ضروری است.

 

 

رضا غفاری  در ارتباط با بیماری اس‌ام‌ای اظهار داشت: این بیماری به دلیل نقص ژنتیکی ژن اس‌ام‌ان ایجاد می‌شود و افراد مبتلا دچار مشکلات حرکتی شده و این بیماری انواع مختلف خفیف و شدید دارد.

 

 

 

 

وی افزود: نوع یک این بیماری کشنده است و در نوزادی یا شیرخوارگی سبب مرگ می‌شود، ولی نوع ۲ یا ۳ خفیف‌تر بوده و ممکن است فرد عمر آن به دوران بزرگسالی نیز برسد. همچنین این بیماری در واقع ژنتیکی بوده و به شکل مغلوب منتقل می‌شود.

 

 

متخصص ژنتیک با بیان اینکه نسخه ژن معیوب باید از پدر و مادر هر دو منتقل شود، گفت: در صورتی که هر دو ناقل باشند، یک چهارم فرزندان ممکن است مبتلا به اس‌ام‌ای شوند و این در حالی بوده که ظاهر پدر و مادر سالم است.

 

 

غفاری عنوان کرد: بنابراین در ازدواج‌های خویشاوندی این مشکل بیشتر بوده و بالقوه ازدواج خویشاوندی سبب این بیماری می‌شود، همچنین مطالعات انجام گرفته طی سال‌های گذشته نشان داده که میزان ناقلین این بیماری در ایران زیاد است و در واقع شبیه تالاسمی بوده، بنابراین وزارت بهداشت باید در زمینه غربالگری این بیماری ورود یابد. 

 

 

وی بیان داشت: سالهاست که غربالگری بیماری تالاسمی در کشور اجباری شده و این موضوع نه تنها در ازدواج‌های خویشاوندی بلکه در ازدواج‌های غیرخویشاوندی نیز باید صورت گیرد، چرا که تالاسمی در ایران یک بیماری بومی است و انجام غربالگری از بروز آن پیشگیری می‌کند.

 

 

متخصص ژنتیک گفت: در مورد بیماری اس‌ام‌ای نیز شواهد مشابهی وجود دارد و تحقیقات نشان داده که میزان شیوع ناقلین فراتر از خط کشورهای دیگر بوده است که این موضوع در کمیته‌های تخصصی بارها مطرح شده تا غربالگری برای اس‌ام‌ای صورت گیرد.

 

 

غفاری گفت: مسئله‌ای که مانع از این غربالگری شده هزینه‌ها بوده، لذا باید برنامه‌های کشوری و پوشش بیمه‌ای در این راستا جهت پیشگیری از ابتلا افراد به اسم‌ام‌ای انجام شود.

 

 

وی با بیان اینکه حتی نوع خفیف این بیماری آزاردهنده است و در دهه دوم زندگی فرد وابسته به ویلچر خواهد شد، گفت: در حال حاضر دارویی تحت عنوان «اسپینرازا» که یک داروی ژنتیکی بوده برای کمک به این بیماران وجود دارد و می‌تواند روی ژن این بیماری تأثیر گذارد.

 

 

این متخصص ژنتیک با اشاره به اینکه بیماری اس‌ام‌ای دو ژن عمده اس‌ام‌ان دارد، گفت:‌نوع یک این ژن قوی‌تر بوده و اختلال در آن، بیماری شدیدتری ایجاد می‌کند، ولی نوع ۲ این ژن ضعیف‌تر بوده و ایراد در آن چندان بیماری ایجاد نمی‌کند که این داروی ژنتیکی روی نوع ۲ اثر کرده و آن را فعال می‌کند و سبب شده به بیمار کمی کمک شود.

 

 

غفاری اضافه کرد:‌این دارو درمان کامل بیماری نیست، به ازای هر تزریق در آمریکا ۱۲۵ هزار دلار هزینه می‌شود و دارو نیز در ایران قانوناً وارد نشده است. همچنین برای سال اول ۶ تزریق مورد نیاز است که حدود ۷۵۰ هزار دلار در سال می‌شود و پس از آن در سال دوم، تزریق کاهش می‌یابد.

 

 

وی تصریح کرد: این دارو، بیماری را کمی بهبود می‌بخشد ولی درمان نمی‌کند، بدین معنی که مشکلات حرکتی را کمی کاهش داده و فرد دیرتر نیازمند به ویلچر می‌شود، بنابراین توصیه ما انجام پیشگیری و غربالگری این بیماری است.

منبع

نوشته این بیماری درمان ندارد اولین بار در مدیکال نیوز،انجمن دانشجویان علوم پزشکی پدیدار شد.

]]>
http://olomepezeshki.ir/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/feed/ 0
مضرات باورنکردنی تند غذا خوردن http://olomepezeshki.ir/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86/%d9%85%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%86%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%aa%d9%86%d8%af-%d8%ba%d8%b0%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86/ http://olomepezeshki.ir/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86/%d9%85%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%86%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%aa%d9%86%d8%af-%d8%ba%d8%b0%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86/#respond Sun, 19 Nov 2017 14:48:48 +0000 http://olomepezeshki.ir/?p=36277 مضرات باورنکردنی تند غذا خوردن به نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی)) بر اساس تحقیق جدیدی که محققان ژاپنی انجام داده‌اند، بلعیدن و قورت دادن سریع لقمه‌ی غذا باعث اضافه وزن، چربی دور شکم و مشکلات قلبی می‌شود؛ بنابراین اگر مادر شما از شما می‌خواهد که آهسته‌تر غذا بخورید حتماً […]

نوشته مضرات باورنکردنی تند غذا خوردن اولین بار در مدیکال نیوز،انجمن دانشجویان علوم پزشکی پدیدار شد.

]]>

مضرات باورنکردنی تند غذا خوردن

به نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))

بر اساس تحقیق جدیدی که محققان ژاپنی انجام داده‌اند، بلعیدن و قورت دادن سریع لقمه‌ی غذا باعث اضافه وزن، چربی دور شکم و مشکلات قلبی می‌شود؛ بنابراین اگر مادر شما از شما می‌خواهد که آهسته‌تر غذا بخورید حتماً دلیل محکمی برای این کار دارد.

 

محققان با انجام آزمایش‌هایی در ژاپن دریافتند که افرادی که تند تند غذا می‌خورند نسبت به کسانی که آهسته‌تر غذا می‌خورند، بعد از گذشت مدتی بیشتر دچار اضافه وزن می‌شوند.

افرادی که عادت به تند غذا خوردن دارند اغلب موقعیت سندروم متابولیک را برای بدن ایجاد می‌کنند. این سندروم شامل علائمی هست که خطر ابتلای فرد به مشکلات قلبی، اضافه وزن و دیابت را افزایش می‌دهد. زمانی شخص در مبتلا به سندروم متابولیک شناخته می‌شود که سه مورد از پنج عامل خطرناک زیر را داشته باشد: چاقی شکمی، قند خون بالا، فشارخون بالا، تری گلیسیرید بالا و کمبود چربی مفید خون

این اولین بار نیست که رابطه بین غذا خوردن اشتباه و خطر ابتلا به بیماری‌ها بررسی می‌شود. تحقیقات پیشین اثبات کرده‌اند که رابطه مستقیمی میان تند غذا خوردن و افزایش چاقی شکمی و اضافه وزن وجود دارد؛ اما آنچه هم‌اکنون اهمیت دارد رابطه‌ی بین سندروم متابولیک و غذا خوردن سریع هست. درواقع غذا خوردن سریع باعث می‌شود تا موقعیت ایجاد این سندروم در بدن افزایش یابد.

در تحقیقی که اخیراً توسط تیم تحقیقاتی ژاپن انجام گرفت، ۱۱۰۰ نفر با میانگین سنی ۵۱ سال شرکت کردند. از تمامی شرکت‌کنندگان سؤالاتی در مورد نوع تغذیه، رژیم غذایی و سابقه‌ی بیماری، سؤالاتی پرسیده شد. همگی این افراد، از نظر وضعیت جسمانی نیز کاملاً موردبررسی قرار گرفتند.

در ابتدای این تحقیق هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان مبتلا به سندروم متابولیک نبودند اما بعد از گذشت ۵ سال، ۸۴ نفر به این سندروم دچار شدند.

خطراتی که غذا خوردن سریع برای بدن ایجاد می‌کند عبارت‌اند از:

برای اندازه‌گیری سرعت غذا خوردن شرکت‌کنندگان، از آن‌ها درخواست شد تا سرعت غذا خوردن خود را نسبت به دیگران ارزیابی کنند.

حدوداً شش درصد شرکت‌کنندگان گزارش دادن که سرعت غذا خوردن آن‌ها آهسته هست، ۳۲ درصد سریع غذا می‌خوردند و بقیه‌ی شرکت‌کنندگان معتقد بودند که با سرعت نرمال و معمولی غذا می‌خورند. مردان در مقایسه با خانم‌ها سریع‌تر غذا می‌خوردند.

پس از گذشت ۵ سال، تقریباً ۱۲ درصد از گروهی که عادت به تند غذا خوردن داشتند به سندروم متابولیک مبتلا شدند؛ اما این رقم در میان کسانی که آهسته غذا می‌خورند ۲ درصد و در میان کسانی که با سرعت معمولی غذا می‌خورند ۶ درصد گزارش‌شده است.

یکی از دلایلی که تند غذا خوردن باعث چاقی شکمی و مشکلات قلبی می‌شود به این دلیل هست که فردی که تند تند غذا می‌خورد احساس سیر شدن نمی‌کند (به عبارتی دیرتر احساس سیر شدن می‌کند)؛ درنتیجه این فرد میزان غذای بیشتری می‌خورد و کالری بیشتری را به بدن وارد می‌کند و این خود باعث افزایش چاقی شکمی می‌شود.

سریع غذا خوردن هم‌چنین باعث نوسانات سطح قند خون در بدن می‌شود.

نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که غذا خوردن سریع رابطه‌ی مستقیمی با افزایش وزن، افزایش قند خون و افزایش چاقی شکمی دارد و این مسئله‌ای هست که می‌تواند در مورد دیگر کشورها نیز صادق باشد.

اما خبر خوشحال‌کننده این است که افراد با انجام یک سری از کارها می‌توانند سرعت غذا خوردن خود را کنترل نمایند.
روش‌های کنترل سرعت غذا خوردن:
پرخوری و سلامت کبد

لقمه‌های کوچک‌تری از غذا را دردهان خود بگذارید.

هر لقمه‌ی غذا را به‌خوبی بجوید.

به ساعات غذا خوردن خود نظم دهید تا از ایجاد گرسنگی زیاد جلوگیری شود.

قبل از سیر شدن کامل دست از غذا خوردن بکشید.

رژیم غذایی خود را کنترل کنید.

اما ذکر این نکته در پایان ضروری هست که بعد از ۳۵ سالگی حتماً به‌طور سالانه چکاپ کامل انجام دهید و از میزان قند خون، چربی خون و دیگر مؤلفه‌ی مهم در این زمینه اطلاع پیدا کنید.

در بسیاری از موارد اصلاح تغذیه و سبک غذا خوردن نه‌تنها از ابتلای شما به بیماری‌ها جلوگیری می‌کند بلکه در بهبود بیماری افراد مبتلا به انواع بیماری‌ها نیز کمک شایانی می‌کند.

 

منبع

نوشته مضرات باورنکردنی تند غذا خوردن اولین بار در مدیکال نیوز،انجمن دانشجویان علوم پزشکی پدیدار شد.

]]>
http://olomepezeshki.ir/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86/%d9%85%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%86%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%aa%d9%86%d8%af-%d8%ba%d8%b0%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86/feed/ 0
۶ دلیل فوق العاده برای دویدن در هوای سرد http://olomepezeshki.ir/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86/6-%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%81%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%af/ http://olomepezeshki.ir/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86/6-%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%81%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%af/#respond Sun, 19 Nov 2017 14:45:40 +0000 http://olomepezeshki.ir/?p=36275 ۶ دلیل فوق العاده برای دویدن در هوای سرد به نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی)) دویدن یکی از بهترین فعالیت ها برای ارتقا سلامت قلب محسوب می شود. اما اگر این کار را در آب و هوای سرد انجام دهید، منافع آن هرچه بیشتر تقویت می شود. آیا از […]

نوشته ۶ دلیل فوق العاده برای دویدن در هوای سرد اولین بار در مدیکال نیوز،انجمن دانشجویان علوم پزشکی پدیدار شد.

]]>

۶ دلیل فوق العاده برای دویدن در هوای سرد

به نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))

دویدن یکی از بهترین فعالیت ها برای ارتقا سلامت قلب محسوب می شود. اما اگر این کار را در آب و هوای سرد انجام دهید، منافع آن هرچه بیشتر تقویت می شود.

آیا از انجام ورزش لذت می برید؟ به چه ورزشی علاقمند هستید؟ شنا، دوچرخه سواری، یا دویدن؟

 

دویدن یکی از فعالیت هایی است که می توانید با کمترین هزینه انجام دهید و افراد بسیاری در سراسر جهان به آن علاقه دارند.

شما می توانید در هر زمانی از شبانه روز بدوید و این در شرایطی است که از فواید سلامت این فعالیت ورزشی، مانند محافظت از سلامت قلب، بهره‌مند می شوید. اما با آغاز فصل سرما شاید برخی افراد علاقه ای به انجام این کار نداشته باشند. اگر درباره دویدن در هوای سرد دیدگاهی محافظه کارانه دارید باید بدانید که انجام این کار همچنان می تواند فواید سلامت مختلفی را ارائه کند.

آب و هوای ایده آل

آیا پس از دویدن مسافتی یک مایلی (۱٫۶ کیلومتر) در بدن خود احساس گرمای شدید می کنید؟ این شرایط با فرآیند گرمایشی بدن پیوند خورده است. اگر قصد دارید هنگام دویدن احساس خوبی داشته باشید، آب و هوای سرد می تواند برای شما ایده آل باشد. به گفته تام هالند، فیزیولوژیست ورزشی، مربی، و مولف کتاب روش ماراتن، آب و هوای سرد می تواند استرس گرمایی را کاهش دهد و دویدن را آسان‌تر نماید. در واقع، آب و هوای سرد با ایجاد آرامش در بدن بر آن تاثیرگذار است. از این رو، اگر قصد دارید تجربه ای لذت بخش از دویدن داشته باشید و از فواید آن بهره‌مند شوید، انجام این کار در آب و هوای سرد می تواند بهترین گزینه برای شما باشد.

تقویت سلامت قلب

دویدن یکی از بهترین فعالیت ها برای ارتقا سلامت قلب محسوب می شود. اما اگر این کار را در آب و هوای سرد انجام دهید، منافع آن هرچه بیشتر تقویت می شود. آب و هوای سرد می تواند قلب را به سخت‌تر کار کردن تشویق کرده و جریان خون در بدن تقویت شود. در حقیقت، دویدن در آب و هوای سرد به تقویت عضله قلب کمک می کند.

کالری سوزی بیشتر

سوزاندن کالری بیشتر هنگام دویدن در آب و هوای سرد غیر قابل انکار است. با پوشیدن لباس مناسب هنگام دویدن در آب و هوای سرد می توانید به کالری سوزی بیشتر کمک کنید.

تامین انرژی بدن

اگر تصمیم دارید در آب و هوای سرد بدوید، می توانید از بهترین فواید سلامت این کار بهره‌مند شوید. یکی از فواید سلامت دویدن در آب و هوای سرد افزایش انرژی بدن است. با انجام این کار، شما می توانید کالری بیشتری بسوزانید و تعریق صورت بگیرد. در نتیجه، این کار به افزایش سطوح انرژی در بدن کمک می کند. این نکته را نیز به خاظر داشته باشید که همواره وعده های غذایی خود را پیش از دویدن در آب و هوای سرد مصرف کنید، زیرا غذا به طور حتم به انرژی تبدیل خواهد شد.

کمک به کاهش وزن

یکی از بهترین روش ها برای پشتیبانی از رژیم غذایی انجام ورزش است. دویدن در آب و هوای سرد می تواند گزینه ای خوب در این زمینه باشد. این کار به سوزاندن کالری و چربی بیشتر کمک می کند و بر همین اساس روشی مفید برای مدیریت وزن بدن است.

بهبود خلق و خو

آیا پس از سپری کردن ساعات کاری روزانه خود احساس خستگی می کنید؟ یا فردی احساسات شما را جریحه‌دار کرده است؟ دویدن در آب و هوای سرد می تواند به بهبود شرایط خلق و خوی شما کمک کند. ورزشی که در آب و هوای سرد انجام می دهید می تواند احساس آرامش و راحتی را در شما ایجاد کند. افزون بر این، در مواجهه با سرمای هوا، بدن طی دویدن یا انجام تمرینات ورزشی گرم‌تر می شود.

دویدن می تواند در رهایی از استرس، افسردگی، و احساسات بد به انسان کمک کند. همچنین، بر اساس مطالعه منتشر شده در نشریه Environmental Science and Technology، افرادی که در فضای آزاد ورزش می کنند می توانند انرژی بیشتری کسب کرده و خطر افسردگی را کاهش دهند. ورزش احساس شادی و انرژی بیشتر را برای شما به ارمغان می آورد.

پیشگیری از پیری زودرس

یکی دیگر از فواید دویدن در آب و هوای سرد پیشگیری از پیری زودرس است. دویدن در آب و هوای سرد با کاهش تمایل بدن برای تجربه از دست دادن توده استخوانی و عضلانی پیوند خورده است. این نکته را فراموش نکنید که به میزان کافی آب بنوشید تا از کم آبی بدن به واسطه سرما پیشگیری شود.

نکاتی برای دویدن در آب و هوای سرد

تامین آب مورد نیاز بدن هنگام دویدن در آب و هوای سرد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. دماهای پایین ممکن است موجب خشکی و کم آبی بدن شوند و پیشگیری از این شرایط باید مورد توجه قرار بگیرد. پیش، حین، و پس از دویدن در آب و هوای سرد به میزان کافی آب بنوشید.

پوشیدن لباس مناسب یکی دیگر از نکات مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. سرمای هوای موجب خشکی پوست نیز می شود و برای پیشگیری از این شرایط استفاده از پوشش مناسب، مانند گرمکن و کلاه، و حصول اطمینان گرم باقی ماندن بدن، اهمیت دارد. این کار به پیشگیری از خطر هیپوترمی (کاهش شدید دمای بدن) نیز کمک خواهد کرد.

دویدن در آب و هوای سرد ممکن است به معنای مواجهه با مسیرهای لغزنده به واسطه بارش برف یا باران باشد و از این رو استفاده از کفش مناسب و تمرین پیشگیری از لیز خوردن اهمیت دارد. با یک تمرین خوب می توانید از دویدن در آب و هوای سرد لذت ببرید.

منبع

نوشته ۶ دلیل فوق العاده برای دویدن در هوای سرد اولین بار در مدیکال نیوز،انجمن دانشجویان علوم پزشکی پدیدار شد.

]]>
http://olomepezeshki.ir/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86/6-%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%81%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%af/feed/ 0
دو ورزش فوق العاده برای افزایش طول عمر http://olomepezeshki.ir/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86/%d8%af%d9%88-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b7%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%85%d8%b1/ http://olomepezeshki.ir/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86/%d8%af%d9%88-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b7%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%85%d8%b1/#respond Sun, 19 Nov 2017 14:43:11 +0000 http://olomepezeshki.ir/?p=36269 دو ورزش فوق العاده برای افزایش طول عمر به نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی)) مطالعات انجام شده در دانشگاه سیدنی نشان داده است که انجام شنای سوئدی و دراز و نشست می‌تواند باعث افزایش طول عمر شود. این مطالعات بر روی ۸۰ هزار نفر انجام شد.  بررسی‌های محققان استرالیایی […]

نوشته دو ورزش فوق العاده برای افزایش طول عمر اولین بار در مدیکال نیوز،انجمن دانشجویان علوم پزشکی پدیدار شد.

]]>

دو ورزش فوق العاده برای افزایش طول عمر

به نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))

مطالعات انجام شده در دانشگاه سیدنی نشان داده است که انجام شنای سوئدی و دراز و نشست می‌تواند باعث افزایش طول عمر شود. این مطالعات بر روی ۸۰ هزار نفر انجام شد.

 بررسی‌های محققان استرالیایی نشان داده است که انجام حرکات قدرتی مانند دراز و نشست و شنای سوئدی باعث می‌شود که ۲۳ درصد خطر مرگ کم‌تر شده و ۳۱ درصد احتمال سرطان کاهش یابد.

مدیر این تحقیقات می‌گوید حرکات قدرتی به اندازه ورزش‌های هوازی برای سلامتی مفید هستند و این یافته‌ها به کاهش ابتلای به سرطان نیز کمک می‌کند.

در استرالیا کم‌تر از ۱۹ درصد مردم به اندازه کافی ورزش قدرتی انجام می‌دهند. ورزش قدرتی را می‌توان با حرکاتی که بدون وزنه هستند و تنها با وزن خود بدن انجام می‌شود، انجام داد.

منبع

نوشته دو ورزش فوق العاده برای افزایش طول عمر اولین بار در مدیکال نیوز،انجمن دانشجویان علوم پزشکی پدیدار شد.

]]>
http://olomepezeshki.ir/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86/%d8%af%d9%88-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b7%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%85%d8%b1/feed/ 0