خواب

از پرواز با شیشه تا اعتیاد شدید با کراک

از پرواز با شیشه تا اعتیاد شدید با کراکبه نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))موادمخدر با اثرات مختلف جوانان را هدف قرار دادند، اما شناخت این مخدر‌ها و...ادامه

اعتیاد

درمان اعتیاد فقط یک راه دارد

درمان اعتیاد فقط یک راه داردبه نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))   ترک اعتیاد شیوه های مختلفی دارد و به نوعی می توان گفت کارشناسان حوزه ترک اعتیاد...ادامه

کودکان و نوجوانان

پیامدهای اعتیاد به موبایل در عصر دیجیتال

پیامدهای اعتیاد به موبایل در عصر دیجیتالبه نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))بیش از ۴۰ میلیون کاربر اینترنت در کشور داریم که حداقل نیمی از آنها، از طریق...ادامه

17995 857 - اعتیاد به پورنوگرافی چیست؟

اعتیاد به پورنوگرافی چیست؟

اعتیاد به پورنوگرافی چیست؟به نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی)) اعتیاد به پورنوگرافی بیماری است که افکار فرد بیمار را تحت تسلط قرار می‌دهد و او را وادار به...ادامه

مکمل

خطرهایی که در مکمل های غیر مجاز نهفته است!

خطرهایی که در مکمل های غیر مجاز نهفته است!به نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))مدیر کل نظارت بر فراورده های طبیعی سنتی و مکمل سازمان غذا و داروهشدار داد:...ادامه