استرس

درمان خارش سر

درمان خارش سربه نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))اگرچه دلایل متعددی می توانند سبب خارش پوست سر و حتی ایجاد جوش در سر شوند اما حدود 3 تا 5 درصد از افراد جامعه...ادامه

رابطه سلامت مو و تغییرا ت بدن

رابطه سلامت مو و تغییرا ت بدن

رابطه سلامت مو و تغییرا ت بدن (به نقل از مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی بخش اخبار پزشکی:)موهای سالم کاملا قابل تشخیص است انها پربراق وپرجلا و بدون پوسته یا وزوزی یا...ادامه