انسان

دانستنی های جالب در مورد بدن انسان

دانستنی های جالب در مورد بدن انسانبه نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))معمولاً انسان ها باورهایی دارند که به سختی آن ها را تغییر خواهند داد. اغلب این...ادامه

تاثیرات مصرف ماری جوانا روی مغز و بدن انسان

تاثیرات مصرف ماری جوانا روی مغز و بدن انسان

تاثیرات مصرف ماری جوانا روی مغز و بدن انسان (به نقل از مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی بخش اخبار پزشکی:) با مصرف ماری جوانا (علف هرز) که از گیاه کانابیس یا شاهدانه به دست...ادامه