hhw63 - عوارض خود ارضایی دختران

عوارض خود ارضایی دختران

عوارض خود ارضایی دختران. به نقل از  ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))خود ارضایی دختران یک عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری- مامایی دانشگاه شاهد با بیان اینکه...ادامه

سرطان پوست

۸ واقعیت تعجب برانگیز در مورد «سرطان پوست»

یکی از رایج ترین سرطان هایی که در میان مردم آمریکا دیده می شود، سرطان پوست است. داده های بدست آمده از آکادمی پوست آمریکا نشان می دهد که روزانه ۹۵۰۰ نفر تحت درمان این نوع از سرطان قرار می گیرند.(به نقل...ادامه