ژن

قوانین نظام پزشکی باید اصلاح شود

قوانین نظام پزشکی باید اصلاح شودبه نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تاکید براصلاح قوانین حوزه نظام پزشکی، گفت: نمی...ادامه