خواب

دلایل حرف زدن در خواب

دلایل حرف زدن در خواببه نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))‪ رو به رو شده اید؟ چرا برخی در خواب حرف می زنند؟ تقریبا بسیاری از افراد برایشان پیش آمده است که...ادامه

خواب

هر کابوس شما نشانه ی چیست؟

هر کابوس شما نشانه ی چیست؟به نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))آیا تا به حال خواب یک توفان وحشتناک یا نزدیک شدن گردبادی که خانه ها و درختان را از جا می کند...ادامه

خواب

اشتباهاتی قبل از خواب که چاقتان می کند!

اشتباهاتی قبل از خواب که چاقتان می کند!به نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))تصور اکثر مردم در سراسر جهان این است که اتخاذ یک رژیم غذایی فقیر و سبک زندگی بی...ادامه