ارضایی زنان 1 min - دلیل خودارضایی در زنان متاهل

دلیل خودارضایی در زنان متاهل

دلیل خودارضایی در زنان متاهلبه نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))خودارضایی یک عادت است که برخی زنان و مردان دچار آن می شوند و ممکن است حتی بعد از ازدواج نیز این...ادامه

hhw836 - دلیل کم شدن میل جنسی همسرم چیست؟

دلیل کم شدن میل جنسی همسرم چیست؟

دلیل کم شدن میل جنسی همسرم چیست؟به نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))کاهش  هورمون تستوسترون از دلایل کم شدن میل جنسی در مردان  و زنان است چرا میل جنسی...ادامه

شوره سر

کمبود یک ماده معدنی دلیل شوره سر است!

کمبود یک ماده معدنی دلیل شوره سر است!به نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی)) روی یک ماده معدنی ضروری است که نقش مهمی در بسیاری از عملکردهای بدن از جمله متابولیسم و...ادامه