o EAT CORN facebook - به این دلایل بلال کبابی و ذرت زیاد بخورید!

به این دلایل بلال کبابی و ذرت زیاد بخورید!

به این دلایل بلال کبابی و ذرت زیاد بخورید! به نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))ذرت یکی از مواد غذایی پرخاصیت است که سالهای زیاد است که در بیشتر کشورهای جهان...ادامه