افسردگی

این افراد بیشتر دچار افسردگی می شوند!

این افراد بیشتر دچار افسردگی می شوند!به نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))    طبق نتایج یک مطالعه جدید، افراد گیاهخوار در مقایسه با افراد گوشتخوار و...ادامه