زانو

زانودرد مزمن ؛ از علت تا درمان

زانودرد مزمن ؛ از علت تا درمانبه نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی)) زانو درد مزمن به ندرت بدون درمان بهبود می یابد. علائم و روش های درمان زانو درد مزمن...ادامه

پروتز زانو

پروتز زانو

پروتز زانو به نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم...ادامه

زانو

پروتز زانو

پروتز زانو به نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم...ادامه

زانو

خطرناک‌ترین ورزش برای زانو

خطرناک‌ترین ورزش برای زانوبه نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))   مطالعات اخیر نشان داده که ورزش فوتبال خطرناک‌ترین ورزش برای سلامت زانو است. برخی...ادامه