مفاصل

هشدار؛ شکستن قولنج ممنوع!

هشدار؛ شکستن قولنج ممنوع!به نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در خصوص عوارض شکستن مداوم قولنج ستون فقرات کمری،...ادامه