سرما خوردگی

درمان سریع سرما خوردگی

درمان سریع سرما خوردگیبه نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))اگر سرما خورده اید، باید بوی بد سیر را فراموش کنید و از آن بیشتر استفاده کنید. سیر حاوی آلیسین...ادامه

بدنی

در هنگام سرما خوردگی ورزش کنیم یا نه؟

در هنگام سرما خوردگی ورزش کنیم یا نه؟ به نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی)) سوال خوبی است! شاید این سوال در میان افرادی که عادت به ورزش روزمره دارند بسیار...ادامه

سرما خوردگی

در هنگام سرما خوردگی ورزش کنیم یا نه؟

در هنگام سرما خوردگی ورزش کنیم یا نه؟ به نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))سوال خوبی است! شاید این سوال در میان افرادی که عادت به ورزش روزمره دارند بسیار رایج...ادامه