آنتی هیستامین

درمان زنبورگزیدگی در خانه

درمان زنبورگزیدگی در خانهبه نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))انواعی از زنبورها احتمالا تاکنون بسیاری از ما را نیش زده‌اند و اغلب درد یا سوزش آن را به...ادامه

سریعترین روش چاق کردن صورت دریک هفته!

سریعترین روش چاق کردن صورت دریک هفته!

سریعترین روش چاق کردن صورت دریک هفته! به نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی)) چاق کردن صورت صورت گرد و پرحجم نشان دهنده سلامت، شادابی و سرزندگی است، برعکس صورت لاغر...ادامه

بررسی وضعیت سلامتی از طریق جرم گوش

بررسی وضعیت سلامتی از طریق جرم گوش

بررسی وضعیت سلامتی از طریق جرم گوش (به نقل از مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی بخش اخبار پزشکی:) جرم گوش از ترشحات طبیعی و ضروری بدن محسوب می‌شود که از گوش مراقبت کرده و...ادامه

17638 - درمان خانگی خال های گوشتی

درمان خانگی خال های گوشتی

درمان خانگی خال های گوشتی(به نقل از مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی بخش اخبار پزشکی:) خال‌های گوشتی، زائده‌های گوشتی و برآمده‌ای بر روی پوست شما هستند. آن‌ها...ادامه