قلب

سکته های مغزی ، از پیشگیری تا درمان

سکته های مغزی ، از پیشگیری تا درمانبه نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))90 درصد سکته های مغزی به دلیل داشتن سبک زندگی نادرست است. با بی تحرکی، تغذیه ناسالم و...ادامه

این نوع پیاز سرطان را از بین میبرد!

این نوع پیاز سرطان را از بین میبرد!

 این نوع پیاز سرطان را از بین میبرد! به نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی)) نتایج یک مطالعه نشان می دهد که پیاز قرمز مملو از ترکیبات قدرتمندی است که به از بین بردن...ادامه

چند زبانی، درمانی برای سکته مغزی

چند زبانی، درمانی برای سکته مغزی

چند زبانی، درمانی برای سکته مغزی (به نقل از مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی بخش اخبار پزشکی:)فواید یادگیری زبانی دوم تنها در ارتباط گیری با مردم خلاصه نمی شود. بلکه...ادامه