cf5c59aa 0323 4e15 baa7 3a307e0a8f31 - گرم شدن زمین و شیوع این بیماری!

گرم شدن زمین و شیوع این بیماری!

اثر تغییر اقلیم بسیار وسیع است اما تحقیق جدیدی از پیوند تعجب‌آوری بین گرم شدن زمین و شیوع دیابت نوع ۲، پرده برمی‌دارد.به نقل از مدیکال نیوز (انجمن دانشجویان علوم پزشکی)سرویس اخبار پزشکی: بنا بر...ادامه