علوم پزشکی در اتریش - دکترای علوم پزشکی در اتریش (PhD)

دکترای علوم پزشکی در اتریش (PhD)

برای پزشکان عمومی و فارغ التحصیلان رشته های زیر شاخه پزشکی در ایران موقعیت ادامه تحصیل در اتریش در مقطع PhD به زبان انگلیسی فراهم آمده است. در مطلب این هفته به بررسی شرایط دکترای علوم پزشکی در اتریش...ادامه