بهترین

نزد خداوند بهترین باشید

نزد خداوند بهترین باشیدبه نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))بهترین شما دو تا در نزد من آن کسی است که چهره اش متبسم و خندان باشد.ابن ابی الحدید در شرح نهج...ادامه