کدام نوع سوء هاضمه گاستریت است؟!

کدام نوع سوء هاضمه گاستریت است؟!

کدام نوع سوء هاضمه گاستریت است؟! (به نقل از مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی بخش اخبار پزشکی:) سوء هاضمه اگرچه عارضه شایعی است اما اگر با احساس سوزش در معده، درد و حالت تهوع...ادامه