زیبایی سنجی آنلاین - موتور هوشمند

  "انجمن دانشویان علوم پزشکی - زیبایی سنجی توسط موتور هوشمند" موتور هوشمندی است که بر اساس آنالیز های زیبایی به عکس های شما امتیاز خواهد داد.می توانید عکس دوستانتان و یا خود را بارگذاری نمایید

مرحله 1: عکس خود را بارگذاری نمایید

فرمت های مجاز: jpg,jpeg,gif,png (حداکثر 5 MB)